Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de antwoorden op de vragen die onze klantenservice het meest ontvangt. Staat uw vraag hier niet tussen? Neem contact met ons op.

Elektrische kookvoorziening Algemeen Zakelijke aanvragen Isolatiemaatregelen Warmtepomp Aansluiting warmtenet Zonneboiler
Aan welke voorwaarden moet mijn elektrische kookvoorziening voldoen?

De ISDE voorwaarden voor het ontvangen van subsidie voor de aanschaf van uw elektrische kookvoorziening zijn:

 • Uw woning is aangesloten op het warmtedistributienet maar u kookt nog op gas. Als uw woning niet is aangesloten op het warmtenet komt u niet in aanmerking voor de subsidie.
 • De aardgasmeter is verwijderd op of na 2 april 2022.
 • De elektrische kookvoorziening is aangeschaft op of na 2 april 2022.
 • U heeft niet eerder aanspraak gemaakt voor subsidie voor de aanschaf van een elektrische kookvoorziening.
 • De aanschaf van uw kookvoorziening heeft plaatsgevonden in de afgelopen 24 maanden.
 • De kookvoorziening is een nieuw product en dus niet tweedehands of al eerder gebruikt.
 • U heeft de voorziening laten installeren door een installatiebedrijf. Van de aanschaf en de installatie heeft u zowel een factuur als een betaalbewijs.
Hoe hoog is de subsidie voor de elektrische kookvoorziening?

Mocht u aan de bovenstaande voorwaarden voldoen voor een elektrische kookvoorziening dan maakt u aanspraak op een eenmalig subsidiebedrag van € 400,-. Dit eenmalige bedrag is gebaseerd op de aanschaf van uw kookplaat, aansluiting in de groepenkast en materiaal naar de keuken.

Kan ik aanspraak maken op meerdere maatregelen?

Het is mogelijk om binnen de ISDE regeling verschillende maatregelen met elkaar te combineren en hierdoor subsidie aan te vragen voor meerdere maatregelen. Vooral bij isolatiemaatregelen komt dit vaak voor. Voor alle isolatiemaatregelen geldt een verdubbeleing van het bedrag per m2 bij het aanvragen van meerdere maatregelen.

Indien u de aanvragen los van elkaar indiend wordt de verdubbeling automatisch meegenomen met de tweedeaanvraag. Ook de verdubbeling op de eerste aanvraag werkt dan met terugwerkende kracht.

Let op: Niet alle maatregelen zijn met elkaar te combineren. Een voorbeeld hiervan zijn dakisolatie en zolderisolatie.

Kan ik subsidie ontvangen voor twee dezelfde maatregelen?

Zeker, mocht u bijvoorbeeld twee warmtepompen hebben laten installeren, dan is het mogelijk om voor beide installaties subsidie aan te vragen. Zolang deze voldoen aan alle eisen, is dit mogelijk.

Belangrijk: voor iedere maatregel is het mogelijk slechts één keer aanspraak te maken op subsidie. Mocht u dus bijvoorbeeld door twee verschillende bedrijven op twee verschillende momenten uw ramen hebben laten vervangen, dan moet u deze aanvragen in één keer indienen.

Wanneer ontvang ik mijn subsidie?

Het gehele aanvraagproces kan worden ingedeeld in drie stappen:

1 week - Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen wordt deze gecontroleerd, kloppend gemaakt en vervolgens ingediend. Mocht alle informatie aanwezig zijn dan zal dit onderdeel ongeveer 1 week duren.

4-8 weken - Na het indienen van uw dossier komt normaal gesproken na ongeveer 4-8 weken uitspraak over uw dossier. Het RVO heeft de mogelijkheid om het beoordelingstermijn eenmalig met 4 weken te verlengen. De gehele beoordelingsprocedure zal dus maximaal 12 weken duren.

1 week - Bij toekenning van uw subsidie zal u het bedrag automatisch binnen 5 werkdagen op de door u aangegeven rekening ontvangen. Bij afwijzing is er de mogelijkheid in beroep te gaan en zullen hier weer 8-12 weken overheen gaan.

Subsidie Loket houdt u op de hoogte van het gehele proces. Van het compleet maken van uw dossier tot de uitspraak en toekenning.

Mag ik de maatregelen zelf installeren?

Nee dit mag absoluut niet. Als u de maatregelen zelf heeft geïnstalleerd, maakt u geen aanspraak meer op subsidie voor deze maatregelen. De installatie moet gedaan zijn door een in Nederland gevestigd bouwbedrijf.

Wat gebeurt er als mijn subsidieaanvraag is afgewezen?

Als uw maatregelen voldoen aan alle gestelde eisen, dan komt het bijna nooit voor dat uw aanvraag wordt afgewezen. Mocht dit voorkomen dan zit dit meestal in een fout in de documentatie.

Bij een afwijzing is het altijd mogelijk om in beroep te gaan en het dossier opnieuw in te dienen. In dit geval zal de fout worden gecorrigeerd en zal het dossier opnieuw worden ingediend.

Hoe word ik op de hoogte gehouden van mijn aanvraag?

Bij Subsidie Loket wordt u op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen en stappen in het gehele aanvraagproces. De belangrijkste stappen hierin zijn:

 • Bevestiging van uw aanvraag nadat u deze bij ons heeft ingediend
 • Verzoek tot het aanleveren van extra informatie (als er informatie ontbreekt)
 • Bevestiging dat wij uw dossier hebben ingediend voor beoordeling
 • Toekenning of afwijzing van de subsidie
Wat gebeurt er als ik verkeerde informatie heb aangeleverd?

Uw aanvraag wordt altijd gecontroleerd door onze specialisten die ervoor zorgen dat alle benodigde documentatie aanwezig is. Echter kunnen er fouten zitten in de door u aangeleverde informatie. Als uw dossier nog niet is ingediend, is het mogelijk de informatie direct te wijzigen.

Is uw dossier al ingediend, dan moet er een verzoek tot wijziging worden ingediend en zal uw aanvraag een langere beoordelingstijd krijgen. Het proces wordt hierdoor meestal met ongeveer 4 weken verlengd.

Doorgeven van wijzigingen kan altijd via de gepersonaliseerde link die per mail naar u is gestuurd na het doen van uw aanvraag. Ook kan u contact opnemen via het contactformulier en zo uw wijziging doorgeven.

Ik wil mijn aanvraag annuleren, kan dat nog?

Het is ten alle tijde mogelijk uw aanvraag te annuleren. Bij het annuleren van uw aanvraag zullen wij uw dossier en hierbij uw gegevens uit ons systeem verwijderen en de door ons uitgevoerde werkzaamheden ongedaan maken. Let op: bij annulering maakt u geen aanspraak meer op uw herroepingsrecht en worden er kosten in rekening gebracht. Dit komt o.a. doordat onze experts direct beginnen met het verwerken van uw aanvraag.

ISDE subsidie aanvragen via Subsidie Loket

Via Subsidie Loket is het mogelijk aanvraag te doen voor alle maatregelen binnen de ISDE subsidieregeling. Na het indienen van uw aanvraag zal een van onze specialisten naar uw dossier kijken, deze compleet maken en vervolgens indienen. Zodra uw dossier is ingediend wordt deze beoordeeld en bij toekenning zal u de subsidie automatisch op uw rekening ontvangen.

Door ons hoge slagingspercentage betaald u bij Subsidie Loket pas nadat wij onze werkzaamheden hebben uitgevoerd en uw dossier is ingediend voor beoordeling. Subsidie Loket rekent €79,95 voor de eerste maatregel en €19,95 voor iedere additionele maatregel.

Let op: bij annulering maakt u geen aanspraak meer op uw herroepingsrecht en worden er kosten in rekening gebracht. Dit komt o.a. doordat onze experts direct beginnen met het verwerken van uw aanvraag.

Wanneer betaal ik voor de werkzaamheden van Subsidie Loket?

Omdat Subsidie Loket ondersteuning biedt voor meerdere subsidieregelingen, werkt de betaling voor de diensten verschillend.

Voor particulieren die aanspraak maken op de ISDE-regeling, betaalt u bij Subsidie Loket pas nadat wij onze werkzaamheden hebben uitgevoerd en wanneer wij uw dossier hebben ingediend voor beoordeling. Enkele dagen nadat u bericht heeft ontvangen dat wij uw dossier hebben ingediend, zullen wij de kosten (€79,95 voor de eerste maatregel en €19,95 voor iedere additionele maatregel) voor het indienen van uw maatregelen automatisch afschrijven.

Let op: bij annulering maakt u geen aanspraak meer op uw herroepingsrecht en worden er kosten in rekening gebracht. Dit komt onder andere doordat onze experts direct beginnen met het verwerken van uw aanvraag.

Wat kost de dienstverlening van Subsidie Loket?

Via Subsidie Loket verzorgd aanvragen voor meerdere subsidieregelingen. Vaak gelden er verschillende prijzen gebaseerd op de situatie van de aanvrager.

Voor particulieren die hun ISDE-aanvraag via Subsidie Loket laten lopen gelden de volgende tarieven:

 • €79,95 voor de eerste maatregel
 • €19,95 voor iedere additionele maatregel Deze kosten worden pas in rekening gebracht nadat onze experts uw aanvraag volledig hebben ingediend bij het RVO.

Let op. Bij annulering maakt u geen aanspraak meer op uw herroepingsrecht. Dit komt o.a. doordat onze experts direct beginnen met het verwerken van uw aanvraag en onze processen direct opgestart worden. De kosten voor het annuleren van uw aanvraag bedragen €49,95.

Is Subsidie Loket onderdeel van het RVO?

Subsidie Loket is geen onderdeel van het RVO. Subsidie Loket is een intermediair voor het aanvragen van verschillende subsidies op het gebied van verduurzaming. Subsidie Loket ondersteund zowel particulieren als bedrijven voor het aanvragen van de ISDE, SVOH en SVVE regelingen.

Maak ik ook aanvraag om subsidie als zakelijke gebruiker?

Als zakelijke gebruiker maakt u ook aanspraak op de ISDE subsidieregeling. In vergelijking met de subsidieregeling voor particulieren werkt het aanvraagproces net iets anders. Voor zakelijke gebruikers moet de subsidie namelijk toegekend worden voordat de maatregelen worden aangeschaft en geïnstalleerd.

Welke zakelijke aanvragers zijn?

Het RVO kwalificeert en maakt onderscheid tussen verschillende zakelijke gebruikers. Ook particulieren waarbij de woning niet de hoofdwoning is, worden door het RVO gekwalificeerd als zakelijke gebruikers. De zakelijke gebruikers die aanspraak maken op de ISDE subsidie zijn:

 • Particulieren met vakantiewoning.
 • Particulieren met een woning(en) voor verhuur aan derden.
 • Particulieren met een bedrijfspand(en) voor verhuur aan derden.
 • Zakelijke gebruikers (bedrijfspand eigenaren).
 • Zakelijke eigenaren met een woning(en) voor verhuur aan derden.
 • Zakelijke eigenaren met een bedrijfspand(en) voor verhuur aan derden.
Welke voorwaarden zijn er voor zakelijke aanvragers?

Het RVO hanteert enkele belangrijke voorwaarden voor het aanvragen van ISDE subsidie voor zakelijke gebruikers:

 • U heeft een geldig KVK nummer.
 • U vraagt subsidie aan voor de aanschaf en installatie van de maatregel.
 • U laat de maatregel in Nederland installeeren.
 • U neemt de maatregel 24 na subsidie toekenning in gebruik.
 • U heeft bij het vaststellen van de subsidie bewijs van aanschaf en installatie van de maatregel.
 • U heeft een factuur en betaalbewijs van de aanschaf van de maatregel
 • De maatregelen blijven minimaal één jaar geïnstalleerd, ingaand vanaf datum vaststelling.
 • U heeft geen recht op subsidie als er al eerder subsidie is verstrekt voor de maatregelen of als u hiervoor fiscaal voordeel krijgt binnen de Energieinvesteringsaftrek (EIA).
Kan ik subsidie aanvragen voor meerdere isolatiemaatregelen?

Het is mogelijk meerdere isolatiemaatregelen te combineren in één dossier en hierdoor subsidie aan te vragen voor meerdere isolatie maatregelen. Bij Mijn Subsidie kunt u alle genomen isolatiemaatregelen na elkaar invoeren en vervolgens als één dossier indienen.

Welke isolatiemaatregelen kan ik niet met elkaar combineren?

Er zijn een paar isolatiemaatregelen niet met elkaar te combineren. Dit komt doordat deze maatregelen door het RVO als vrijwel identiek worden beschouwd en hierdoor niet dubbel uitgevoerd hoeven worden. De volgende maatregelen kunnen niet met elkaar gecombineerd worden:

 • Dakisolatie en zolder- of vlieringvloerisolatie
 • Bodemisolatie (kruipruimte) en vloerisolatie
Aan welke voorwaarden moeten de isolatiemaatregelen voldoen?

Per isolatiemaatregel gelden verschillende voorwaarden. Kijk op de isolatie specifieke voorwaarden op de informatiepagina van de maatregel. Voor alle isolatiemaatregelen gelden de volgende voorwaarden:

 • De maatregelen hebben geen betrekking op nieuwe aanbouw, nieuwe verdiepingen of een nieuwe dakkapel.
 • De isolatiemaatregelen moeten geïnstalleerd zijn in een woning met een bouwjaar voor 2019. Enige uitzondering hierop zijn woningen waarvoor de omgevingsvergunning voor 1 juli 2018 is aangevraagd.
 • De uitvoering moet door een installatiebedrijf gedaan worden. U krijgt geen subsidie voor eigen installatie.
Hoe wordt de subsidiehoogte van de isolatiemaatregelen berekend?

De subsidiehoogte bij isolatiemaatregelen wordt berekend per vierkante meter m². Aan iedere isolatiemaatregel zit een subsidiebedrag per m2 gekoppeld. Door dit vervolgens te vermenigvuldigen met het totaal nieuw geïsoleerde oppervlak wordt de subsidiehoogte per maatregel berekend.

Let op: bij de isolatiemaatregelen wordt er rekening gehouden met een minimaal vereist geïsoleerd oppervlak. Ook wordt er gerekend met een maximaal aantal vierkante meter per maatregel. Wordt deze grens overschreden dan kan u voor de extra vierkante meter geen subsidie ontvangen.

Kan ik subsidie aanvragen voor meerdere warmtepompen?

Zolang beide warmtepompen op hetzelfde adres zijn geïnstalleerd en deze voldoen aan de eisen kan er subsidie worden aangevraagd voor beide installaties.

Aan welke voorwaarden moet mijn warmtepomp voldoen?

Voor het aanspraak maken op de ISDE subsidie voor de warmtepomp moet uw installatie aan enkele belangrijke eisen voldoen. Deze zijn:

 • U bent eigenaar van de woning waar de warmtepomp is geïnstalleerd en dit is uw hoofdverblijf
 • De warmtepomp is geïnstalleerd in een woning met een bouwjaar van voor 1 januari 2019 of de omgevingsvergunning voor de woning is voor 1 juli 2018 aangevraagd
 • Het thermische vermogen van de warmtepomp is maximaal 400 kW en voor geschakelde installatie geldt een maximum gezamenlijk thermisch vermogen van 500kW, uitgedrukt in kiloWatt, conform EU811/2013.
 • De warmtepomp is geïnstalleerd voordat u de aanvraag doet door een bouwbedrijf. De installatie mag absoluut niet door uzelf zijn uitgevoerd.
 • De installatie is binnen de afgelopen 24 maanden gedaan.
Hoe hoog is de subsidie voor mijn warmtepomp?

De hoogte van de te ontvangen ISDE subsidie is afhankelijk van de meldcode van de warmtepomp. De meldcode is meestal te vinden op de factuur van het installatiebedrijf dat uw warmtepomp heeft geïnstalleerd. De subsidiehoogte varieert van een minimumbedrag van € 500,- en kan oplopen tot een maximum van € 13.200,-.

Aan welke voorwaarden moet mijn aansluiting aan het warmtenet voldoen?

De ISDE voorwaarden voor het ontvangen van subsidie voor uw aansluiting op het warmtenet zijn:

 • Voordat uw woning inpandig wordt aangesloten op het warmtenet, moet uw aansluiting buiten de woning ook zijn aangelegd door een warmteleverancier. Deze aansluiting moet op of na 1 januari 2022 zijn uitgevoerd.
 • U heeft een verklaring dat uw woning op het warmtenet is aangesloten.
 • De aardgasmeter moet verwijderd zijn op of na 1 januari 2022 en u heeft hiervan een bevestiging van de netbeheerder
 • U moet voorzieningen hebben voor elektrisch koken.
 • U heeft niet eerder aanspraak gemaakt voor subsidie voor het aansluiten van uw woning op het warmtenet.
 • Na de aanpassingen is uw woning geheel aardgasvrij.
Hoe hoog is de subsidie voor de aansluiting op het warmtenet?

Mocht uw aansluiting aan alle voorwaarden voldoen dan is de eenmalige subsidiehoogte een bedrag van € 3.325,-.

Kan ik subsidie aanvragen voor meerdere zonneboilers?

Zolang beide zonneboilers op hetzelfde adres zijn geïnstalleerd en deze voldoen aan de eisen kan er subsidie worden aangevraagd voor beide installaties.

Aan welke voorwaarden moet mijn zonneboiler voldoen?

Om aanspraak te maken op subsidie voor uw zonneboiler moet de installatie aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De zonneboiler is een nieuw product en dus niet tweedehands of al eerder gebruikt.
 • De zonneboiler bestaat uit collectoren en een boilervat.
 • De zonneboiler moet geïnstalleerd zijn in een woning met een bouwjaar voor 2019. Enige uitzondering hierop zijn woningen waarvoor de omgevingsvergunning voor 1 juli 2018 is aangevraagd.
 • De installatie van uw zonneboiler is gedaan door een installatiebedrijf. U mag de installatie niet zelf installeren.
 • U doet de aanvraag na installatie.
 • Uw zonneboiler is in de afgelopen 24 maanden geïnstalleerd en u bent in bezit van een factuur en betaalbewijs.
Hoe hoog is de subsidie voor mijn zonneboiler?

Mocht uw zonneboiler aan de gestelde voorwaarden voldoen dan maakt u aanspraak op een minimaal subsidiebedrag van €95,-, oplopend tot ruim €4.000,-. De hoogte van uw subsidie is afhankelijk van de meldcode van de installatie in combinatie met de installatiedatum.

LET OP: Om aanspraak te maken op de subsidie moet de meldcode vermeld zijn op de factuur.