1 Type subsidie
2 Berekenen
3 Gegevens
Subsidie isolatie aanvragen

Heeft u in de afgelopen 24 maanden een isolatiemaatregelen getroffen en zijn deze werken uitgevoerd door een bouwinstallatiebedrijf? Vraag dan subsidie aan voor deze maatregelen onder de ISDE-subsidieregeling.

Veelgestelde vragen over Isolatie
Tot wanneer kan ik subsidie aanvragen voor mijn isolatiemaatregel?

U kunt tot binnen 24 maanden na het uitvoeren van de eerste werkzaamheden de subsidie aanvragen.

Kan ik subsidie aanvragen voor meerdere isolatiemaatregelen?

Ja dat kan, binnen de ISDE regeling is het mogelijk subsidie aan te vragen voor alle maatregelen. Voert u binnen 24 maanden nog een maatregel uit? Dan verdubbelt uw subsidiebedrag voor de isolatiemaatregel. De 24 maanden gaan in op het moment dat u de 1e maatregel heeft laten uitvoeren.

Aan welke voorwaarden moeten de isolatiemaatregelen voldoen?

Per isolatiemaatregel gelden verschillende voorwaarden. Kijk op de isolatie specifieke voorwaarden op de informatiepagina van de maatregel. Voor alle isolatiemaatregelen gelden de volgende voorwaarden:

  • De maatregelen hebben geen betrekking op nieuwe aanbouw, nieuwe verdiepingen of een nieuwe dakkapel.
  • De isolatiemaatregelen moeten geïnstalleerd zijn in een woning met een bouwjaar voor 2019. Enige uitzondering hierop zijn woningen waarvoor de omgevingsvergunning voor 1 juli 2018 is aangevraagd.
  • De uitvoering moet door een installatiebedrijf gedaan worden. U krijgt geen subsidie voor eigen installatie.
Hoe wordt de subsidiehoogte van de isolatiemaatregelen berekend?

De subsidiehoogte bij isolatiemaatregelen wordt berekend per vierkante meter m². Aan iedere isolatiemaatregel zit een subsidiebedrag per m2 gekoppeld. Door dit vervolgens te vermenigvuldigen met het totaal nieuw geïsoleerde oppervlak wordt de subsidiehoogte per maatregel berekend.

Let op: bij de isolatiemaatregelen wordt er rekening gehouden met een minimaal vereist geïsoleerd oppervlak. Ook wordt er gerekend met een maximaal aantal vierkante meter per maatregel. Wordt deze grens overschreden dan kan u voor de extra vierkante meter geen subsidie ontvangen.

Is er extra subsidie voor Biobased isolatie?

Bonus voor biobased materialen van:

  • dakisolatie: € 5 per m2
  • zolder- of vlieringvloerisolatie: € 1,50 per m2
  • spouwmuurisolatie: € 1,50 per m2
  • gevelisolatie: € 6 per m2
  • vloerisolatie: € 2 per m2
  • bodemisolatie: € 1 per m2

De subsidie voor biobased materialen wordt automatisch bij het subsidiebedrag opgeteld.