1 Type subsidie
2 Berekenen
3 Gegevens
Subsidie spouwmuurisolatie aanvragen

Heeft u in de afgelopen 24 maanden spouwmuurisolatie of andere isolatiemaatregelen laten aanbrengen en zijn deze werken uitgevoerd door een bouwinstallatiebedrijf? Vraag dan subsidie aan voor deze maatregelen onder de ISDE-subsidieregeling.

Optioneel: Gebruik uw e-mailadres om uw voortgang op te slaan

Naar uw e-mailadres sturen wij een link zodat u de aanvraag later kunt afmaken.

Aanvraag starten zonder voortgang op te slaan? Klik dan direct op ‘Start aanvraag’.

Veelgestelde vragen over Spouwmuurisolatie
Tot wanneer kan ik subsidie aanvragen voor mijn isolatiemaatregel?

U kunt tot binnen 24 maanden na het uitvoeren van de eerste werkzaamheden de subsidie aanvragen.

Kan ik subsidie aanvragen voor meerdere isolatiemaatregelen?

Ja dat kan, binnen de ISDE regeling is het mogelijk subsidie aan te vragen voor alle maatregelen. Voert u binnen 24 maanden nog een maatregel uit? Dan verdubbelt uw subsidiebedrag voor de isolatiemaatregel. De 24 maanden gaan in op het moment dat u de 1e maatregel heeft laten uitvoeren.

Aan welke voorwaarden moet de spouwmuurisolatie voldoen?
 • U laat minimaal 10 m2 spouwmuur isoleren.
 • Het nieuw aangebrachte isolatiemateriaal moet een minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) hebben van 1,1 [m2 K/w].
 • De maatregelen hebben geen betrekking op nieuwe aanbouw, nieuwe verdiepingen of een nieuwe dakkapel.
 • De isolatiemaatregelen moeten geïnstalleerd zijn in een woning met een bouwjaar voor 2019. Enige uitzondering hierop zijn woningen waarvoor de omgevingsvergunning voor 1 juli 2018 is aangevraagd.
 • De uitvoering moet door een installatiebedrijf gedaan worden. U krijgt geen subsidie voor eigen installatie.
Wat is de hoogte van mijn subsidiebedrag voor spouwmuurisolatie?

Voor spouwmuurisolatie kunt u tussen de € 40 en € 1.615 ontvangen. Per m2 ontvangt u € 4 met een minimum van 10 m2 en een maximum van 170 m2. De mogelijke bonus voor het gebruik van biobased duurzaam isolatiemateriaal is € 1,50.

Let op: Voert u twee maatregelen uit, dan verdubbelt het bedrag per m2.

Is er extra subsidie voor Biobased isolatie?

Bonus voor biobased materialen van:

 • dakisolatie: € 5 per m2
 • zolder- of vlieringvloerisolatie: € 1,50 per m2
 • spouwmuurisolatie: € 1,50 per m2
 • gevelisolatie: € 6 per m2
 • vloerisolatie: € 2 per m2
 • bodemisolatie: € 1 per m2

De subsidie voor biobased materialen wordt automatisch bij het subsidiebedrag opgeteld.