ISDE regeling via Subsidie Loket

Wij helpen u graag met uw ISDE-subsidieaanvraag voor het verduurzamen van uw woning. Betaal pas nadat wij onze werkzaamheden hebben uitgevoerd en uw dossier door ons is ingediend. De subsidie wordt, bij toekenning, direct op uw rekening gestort.

Warmtepomp

Nu aanvragen
Zonneboiler

Nu aanvragen
Elektrische kookvoorziening

Nu aanvragen
Aansluiting warmtenet

Nu aanvragen
Uitstekend

Subsidie Loket en zijn adviseurs worden als uitstekend beoordeeld voor het indienen van uw subsidieaanvraag

Meer informatie

Ontdek hoe je als particulier tot wel duizenden euro's subsidie kunt ontvangen! Wij zorgen ervoor dat je de subsidies krijgt waar je recht op hebt. Start vandaag nog met je subsidieaanvraag.

Zolder- of vlieringvloerisolatie

Gevelisolatie

Spouwmuurisolatie

Vloerisolatie

Bodemisolatie

Elektrische kookvoorziening

Aansluiting warmtenet

Glasisolatie

Kozijnpaneelisolatie

Deurisolatie

Glas- kozijnpaneel- en deurisolatie

Wat onze klanten zeggen

Subsidie Loket

Via Subsidie Loket is het mogelijk aanvraag te doen voor verschillende subsidieregelingen op het gebied van duurzaamheid. Subsidie Loket fungeert hierbij als intermediair. Onze subsidie experts zorgen voor een goede afhandeling van uw aanvraag waardoor u met hoge zekerheid het juiste subsidiebedrag zal ontvangen. Subsidie Loket rekent kosten voor zijn dienstverlening.

Nu aanvragen
Veelgestelde vragen
Kan ik aanspraak maken op meerdere maatregelen?

Het is mogelijk om binnen de ISDE regeling verschillende maatregelen met elkaar te combineren en hierdoor subsidie aan te vragen voor meerdere maatregelen. Vooral bij isolatiemaatregelen komt dit vaak voor. Voor alle isolatiemaatregelen geldt een verdubbeleing van het bedrag per m2 bij het aanvragen van meerdere maatregelen.

Indien u de aanvragen los van elkaar indiend wordt de verdubbeling automatisch meegenomen met de tweedeaanvraag. Ook de verdubbeling op de eerste aanvraag werkt dan met terugwerkende kracht.

Let op: Niet alle maatregelen zijn met elkaar te combineren. Een voorbeeld hiervan zijn dakisolatie en zolderisolatie.

Kan ik subsidie ontvangen voor twee dezelfde maatregelen?

Zeker, mocht u bijvoorbeeld twee warmtepompen hebben laten installeren, dan is het mogelijk om voor beide installaties subsidie aan te vragen. Zolang deze voldoen aan alle eisen, is dit mogelijk.

Belangrijk: voor iedere maatregel is het mogelijk slechts één keer aanspraak te maken op subsidie. Mocht u dus bijvoorbeeld door twee verschillende bedrijven op twee verschillende momenten uw ramen hebben laten vervangen, dan moet u deze aanvragen in één keer indienen.

Wanneer ontvang ik mijn subsidie?

Het gehele aanvraagproces kan worden ingedeeld in drie stappen:

1 week - Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen wordt deze gecontroleerd, kloppend gemaakt en vervolgens ingediend. Mocht alle informatie aanwezig zijn dan zal dit onderdeel ongeveer 1 week duren.

4-8 weken - Na het indienen van uw dossier komt normaal gesproken na ongeveer 4-8 weken uitspraak over uw dossier. Het RVO heeft de mogelijkheid om het beoordelingstermijn eenmalig met 4 weken te verlengen. De gehele beoordelingsprocedure zal dus maximaal 12 weken duren.

1 week - Bij toekenning van uw subsidie zal u het bedrag automatisch binnen 5 werkdagen op de door u aangegeven rekening ontvangen. Bij afwijzing is er de mogelijkheid in beroep te gaan en zullen hier weer 8-12 weken overheen gaan.

Subsidie Loket houdt u op de hoogte van het gehele proces. Van het compleet maken van uw dossier tot de uitspraak en toekenning.

Mag ik de maatregelen zelf installeren?

Nee dit mag absoluut niet. Als u de maatregelen zelf heeft geïnstalleerd, maakt u geen aanspraak meer op subsidie voor deze maatregelen. De installatie moet gedaan zijn door een in Nederland gevestigd bouwbedrijf.

Wat gebeurt er als mijn subsidieaanvraag is afgewezen?

Als uw maatregelen voldoen aan alle gestelde eisen, dan komt het bijna nooit voor dat uw aanvraag wordt afgewezen. Mocht dit voorkomen dan zit dit meestal in een fout in de documentatie.

Bij een afwijzing is het altijd mogelijk om in beroep te gaan en het dossier opnieuw in te dienen. In dit geval zal de fout worden gecorrigeerd en zal het dossier opnieuw worden ingediend.

Hoe word ik op de hoogte gehouden van mijn aanvraag?

Bij Subsidie Loket wordt u op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen en stappen in het gehele aanvraagproces. De belangrijkste stappen hierin zijn:

  • Bevestiging van uw aanvraag nadat u deze bij ons heeft ingediend
  • Verzoek tot het aanleveren van extra informatie (als er informatie ontbreekt)
  • Bevestiging dat wij uw dossier hebben ingediend voor beoordeling
  • Toekenning of afwijzing van de subsidie
Wat gebeurt er als ik verkeerde informatie heb aangeleverd?

Uw aanvraag wordt altijd gecontroleerd door onze specialisten die ervoor zorgen dat alle benodigde documentatie aanwezig is. Echter kunnen er fouten zitten in de door u aangeleverde informatie. Als uw dossier nog niet is ingediend, is het mogelijk de informatie direct te wijzigen.

Is uw dossier al ingediend, dan moet er een verzoek tot wijziging worden ingediend en zal uw aanvraag een langere beoordelingstijd krijgen. Het proces wordt hierdoor meestal met ongeveer 4 weken verlengd.

Doorgeven van wijzigingen kan altijd via de gepersonaliseerde link die per mail naar u is gestuurd na het doen van uw aanvraag. Ook kan u contact opnemen via het contactformulier en zo uw wijziging doorgeven.

Ik wil mijn aanvraag annuleren, kan dat nog?

Het is ten alle tijde mogelijk uw aanvraag te annuleren. Bij het annuleren van uw aanvraag zullen wij uw dossier en hierbij uw gegevens uit ons systeem verwijderen en de door ons uitgevoerde werkzaamheden ongedaan maken. Let op: bij annulering maakt u geen aanspraak meer op uw herroepingsrecht en worden er kosten in rekening gebracht. Dit komt o.a. doordat onze experts direct beginnen met het verwerken van uw aanvraag.

ISDE subsidie aanvragen via Subsidie Loket

Via Subsidie Loket is het mogelijk aanvraag te doen voor alle maatregelen binnen de ISDE subsidieregeling. Na het indienen van uw aanvraag zal een van onze specialisten naar uw dossier kijken, deze compleet maken en vervolgens indienen. Zodra uw dossier is ingediend wordt deze beoordeeld en bij toekenning zal u de subsidie automatisch op uw rekening ontvangen.

Door ons hoge slagingspercentage betaald u bij Subsidie Loket pas nadat wij onze werkzaamheden hebben uitgevoerd en uw dossier is ingediend voor beoordeling. Subsidie Loket rekent €79,95 voor de eerste maatregel en €19,95 voor iedere additionele maatregel.

Let op: bij annulering maakt u geen aanspraak meer op uw herroepingsrecht en worden er kosten in rekening gebracht. Dit komt o.a. doordat onze experts direct beginnen met het verwerken van uw aanvraag.

Wanneer betaal ik voor de werkzaamheden van Subsidie Loket?

Omdat Subsidie Loket ondersteuning biedt voor meerdere subsidieregelingen, werkt de betaling voor de diensten verschillend.

Voor particulieren die aanspraak maken op de ISDE-regeling, betaalt u bij Subsidie Loket pas nadat wij onze werkzaamheden hebben uitgevoerd en wanneer wij uw dossier hebben ingediend voor beoordeling. Enkele dagen nadat u bericht heeft ontvangen dat wij uw dossier hebben ingediend, zullen wij de kosten (€79,95 voor de eerste maatregel en €19,95 voor iedere additionele maatregel) voor het indienen van uw maatregelen automatisch afschrijven.

Let op: bij annulering maakt u geen aanspraak meer op uw herroepingsrecht en worden er kosten in rekening gebracht. Dit komt onder andere doordat onze experts direct beginnen met het verwerken van uw aanvraag.

Wat kost de dienstverlening van Subsidie Loket?

Via Subsidie Loket verzorgd aanvragen voor meerdere subsidieregelingen. Vaak gelden er verschillende prijzen gebaseerd op de situatie van de aanvrager.

Voor particulieren die hun ISDE-aanvraag via Subsidie Loket laten lopen gelden de volgende tarieven:

  • €79,95 voor de eerste maatregel
  • €19,95 voor iedere additionele maatregel Deze kosten worden pas in rekening gebracht nadat onze experts uw aanvraag volledig hebben ingediend bij het RVO.

Let op. Bij annulering maakt u geen aanspraak meer op uw herroepingsrecht. Dit komt o.a. doordat onze experts direct beginnen met het verwerken van uw aanvraag en onze processen direct opgestart worden. De kosten voor het annuleren van uw aanvraag bedragen €49,95.

Is Subsidie Loket onderdeel van het RVO?

Subsidie Loket is geen onderdeel van het RVO. Subsidie Loket is een intermediair voor het aanvragen van verschillende subsidies op het gebied van verduurzaming. Subsidie Loket ondersteund zowel particulieren als bedrijven voor het aanvragen van de ISDE, SVOH en SVVE regelingen.