Informatie kozijnpaneelisolatie subsidie

Heeft u één van de glas maatregelen geïnstalleerd, dan maakt u ook aanspraak op subsidie voor het isoleren van uw kozijnpanelen.

LET OP: U maakt alleen aanspraak op subsidie voor uw kozijnpanelen als u ook maatregelen heeft getroffen voor glasisolatie.

Voorwaarden subsidie kozijnpaneelisolatie

De voorwaarden voor subsidie voor op kozijnpanelen glas zijn als volgt:

  • De subsidie heeft alleen betrekking op oude ramen, panelen of deuren. Eventuele vergrotingen van ramen, deuren of panelen worden niet meegenomen. U krijgt alleen subsidie voor het oude oppervlak van het paneel, glas of de deur.
  • De maatregelen zijn binnen de afgelopen 24 maanden geïnstalleerd door een bouwinstallatiebedrijf. U heeft HR++-glas of Triple glas laten aanbrengen.
  • Het isolerend paneel toepassen heeft een lage isolatiewaarde (Ud-waarde) van maximaal 1.2 W/m2K of een hoge isolatiewaarde van maximaal 0,7 W/m2K.
  • Past u een isolerend paneel in een kozijn toe met de hoge isolatiewaarde van maximaal 0,7 W/m2K? Dan moet u een verklaring van het bouwbedrijf meesturen om dit aan te tonen. U krijgt dan het hogere subsidiebedrag voor Triple glas.
  • Het aantal geïsoleerde oppervlak m² moet minimaal 8m² zijn. Het aantal m2 van alle glas maatregelen wordt bij elkaar opgeteld tot een minimum van 8m2.
  • Alle andere voorwaarden van glasisolatie zijn van toepassing.
  • U kan slechts eenmaal aanspraak maken op subsidie voor deze maatregel.

Subsidiehoogte isolerende kozijnpanelen

Voor nieuwe isolerende panelen in kozijnen met een isolatiewaarde minder of gelijk aan 1,2, maar hoger dan 0,7 ontvangt u € 10 per m2. Let op: dit is alleen mogelijk samen met HR++ glas of Triple glas. Voor nieuwe isolerende panelen in kozijnen met een isolatiewaarde minder of gelijk aan 0,7 ontvangt u € 45 per m2. Let op: dit is alleen mogelijk samen met HR++ glas of Triple glas.

Let op: Voert u twee maatregelen uit, dan verdubbelt het bedrag per m2.

Subsidie voor uw kozijnpaneelisolatie aanvragen? Start uw aanvraag