Informatie zolder- of vlieringvloerisolatie subsidie

Een andere isolatiemaatregel binnen de ISDE subsidieregeling is de isolatie van uw zolder- of vlieringvloer. Met zolder- of vlieringvloer wordt bedoeld het plafond tussen uw woning en de nok van uw woning. LET OP: Het is niet mogelijk om subsidie voor uw zolder- of vlieringvloerisolatie te combineren met subsidie voor dakisolatie.

Voorwaarden subsidie zolder- of vlieringvloerisolatie

Voor het isoleren van uw zolder- of vlieringvloer onder de ISDE regeling worden de volgende voorwaarden gesteld:

  • De maatregelen zijn binnen de afgelopen 24 maanden geïnstalleerd door een bouwinstallatiebedrijf.
  • De zolder of vliering moet onverwarmd zijn om voor subsidie in aanmerking te komen. Dit betekent dat er geen voorzieningen aanwezig mogen zijn waarmee u de zolder verwarmt, ook al gebruikt u die voorzieningen (bijna) niet.
  • U laat minimaal 20 m2 van de bestaande zolder- vlieringvloer isoleren.
  • Het nieuw aangebrachte isolatiemateriaal moet een minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) hebben van 3,5 [m2 K/w].
  • U kan slechts eenmaal aanspraak maken op subsidie voor deze maatregel.

Subsidiehoogte zolder- of vlieringvloerisolatie

Voor zolder- of vlieringvloerisolatie kunt u tussen de € 80 en € 1.235 ontvangen. Per m2 ontvangt u €4 met een minimum van 20 m2 en een maximum van 130 m2. De mogelijke bonus voor het gebruik van biobased duurzaam isolatiemateriaal is € 1,50.

Let op: Voert u twee maatregelen uit, dan verdubbelt het bedrag per m2.

Subsidie voor biobased isolatiemateriaal

Bonus voor biobased materialen van:

  • dakisolatie: € 5 per m2 zolder- of vlieringvloerisolatie: € 1,50 per m2
  • spouwmuurisolatie: € 1,50 per m2
  • gevelisolatie: € 6 per m2
  • vloerisolatie: € 2 per m2
  • bodemisolatie: € 1 per m2

De subsidie voor biobased materialen wordt automatisch bij het subsidiebedrag opgeteld indien uw isolatiemateriaal biobased is.

Subsidie voor uw zolder- of vlieringvloerisolatie aanvragen? Start uw aanvraag