Informatie vloerisolatie subsidie

Binnen de ISDE is het mogelijk aanvraag te doen voor vloerisolatie. Met vloerisolatie wordt bedoeld de isolatie van de vloer van de woning. Dit kan aan de bovenzijde of onderzijde van de vloer. LET OP: Het is niet mogelijk om subsidie voor vloerisolatie te combineren met subsidie voor bodemisolatie.

Voorwaarden subsidie vloerisolatie

Voor het doen van een subsidieaanvraag voor uw vloerisolatie moet de maatregel aan de volgende eisen voldoen:

 • De maatregelen zijn binnen de afgelopen 24 maanden geïnstalleerd door een bouwinstallatiebedrijf.
 • U laat minimaal 20 m2 van de bestaande vloer isoleren.
 • Het isolatiemateriaal wordt tegen de onderkant of aan de bovenkant van een bestaande vloer aangebracht.
 • Het nieuw aangebrachte isolatiemateriaal moet een minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) hebben van 3,5 [m2 K/w].
 • Het aanbrengen van lokaal gespoten PIR of PUR is uitgevoerd met HFK-vrije blaasmiddelen.
 • U kan slechts eenmaal aanspraak maken op subsidie voor deze maatregel.

Subsidiehoogte vloerisolatie

Voor vloerisolatie kunt u tussen de € 110 en € 1.690 ontvangen. Per m2 ontvangt u € 5,50 met een minimum van 20 m2 en een maximum van 130 m2. De mogelijke bonus voor het gebruik van biobased duurzaam isolatiemateriaal is € 2.

Let op: Voert u twee maatregelen uit, dan verdubbelt het bedrag per m2.

Subsidie voor biobased isolatiemateriaal

Bonus voor biobased materialen van:

 • dakisolatie: € 5 per m2
 • zolder- of vlieringvloerisolatie: € 1,50 per m2
 • spouwmuurisolatie: € 1,50 per m2
 • gevelisolatie: € 6 per m2
 • vloerisolatie: € 2 per m2
 • bodemisolatie: € 1 per m2

De subsidie voor biobased materialen wordt automatisch bij het subsidiebedrag opgeteld indien uw isolatiemateriaal biobased is.

Subsidie voor uw vloerisolatie aanvragen? Start uw aanvraag