1 Type subsidie
2 Berekenen
3 Gegevens
Subsidie dakisolatie aanvragen

Heeft u in de afgelopen 24 maanden dakisolatie of andere isolatiemaatregelen laten aanbrengen en zijn deze werken uitgevoerd door een bouwinstallatiebedrijf? Vraag dan subsidie aan voor deze maatregelen onder de ISDE-subsidieregeling.

Optioneel: Gebruik uw e-mailadres om uw voortgang op te slaan

Naar uw e-mailadres sturen wij een link zodat u de aanvraag later kunt afmaken.

Aanvraag starten zonder voortgang op te slaan? Klik dan direct op ‘Start aanvraag’.

Veelgestelde vragen over Dakisolatie
Tot wanneer kan ik subsidie aanvragen voor mijn isolatiemaatregel?

U kunt tot binnen 24 maanden na het uitvoeren van de eerste werkzaamheden de subsidie aanvragen.

Kan ik subsidie aanvragen voor meerdere isolatiemaatregelen?

Ja dat kan, binnen de ISDE regeling is het mogelijk subsidie aan te vragen voor alle maatregelen. Voert u binnen 24 maanden nog een maatregel uit? Dan verdubbelt uw subsidiebedrag voor de isolatiemaatregel. De 24 maanden gaan in op het moment dat u de 1e maatregel heeft laten uitvoeren.

Aan welke voorwaarden moet de vloerisolatie voldoen?
  • Bij dakisolatie kiest u voor het isoleren van het bestaande dak.
  • U laat minimaal 20 m2 van het bestaande dak isoleren.
  • Het nieuw aangebrachte isolatiemateriaal moet een minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) hebben van 3,5 [m2 K/w].

Let op: u moet in uw subsidieaanvraag kiezen tussen dakisolatie of zolder- of vlieringvloerisolatie. U krijgt maar voor een van deze maatregelen subsidie.

Wat is de hoogte van mijn subsidiebedrag?

Voor dakisolatie kunt u tussen de € 300 en € 7.000 ontvangen. Per m2 ontvangt u € 15 met een minimum van 20 m2 en een maximum van 200 m2. De mogelijke bonus voor het gebruik van biobased duurzaam isolatiemateriaal is € 5.

Let op: Voert u twee maatregelen uit, dan verdubbelt het bedrag per m2.

Is er extra subsidie voor Biobased isolatie?

Bonus voor biobased materialen van:

  • dakisolatie: € 5 per m2
  • zolder- of vlieringvloerisolatie: € 1,50 per m2
  • spouwmuurisolatie: € 1,50 per m2
  • gevelisolatie: € 6 per m2
  • vloerisolatie: € 2 per m2
  • bodemisolatie: € 1 per m2

De subsidie voor biobased materialen wordt automatisch bij het subsidiebedrag opgeteld.