1 Type subsidie
2 Berekenen
3 Gegevens
Subsidie glas- kozijnpaneel- en deurisolatie aanvragen

Heeft u in de afgelopen 24 maanden glasmaatregelen getroffen en is de installatie gedaan door een bouwinstallatiebedrijf? Vraag dan subsidie aan voor uw maatregelen onder de ISDE-subsidieregeling.

Glasisolatie
Kozijnpaneelisolatie
Deurisolatie
Veelgestelde vragen over Glas- kozijnpaneel- en deurisolatie
Hoe wordt de subsidiehoogte van de glasmaatregelen berekend?

De subsidiehoogte bij glasmaatregelen wordt berekend per vierkante meter m². Aan iedere glasmaatregel zit een subsidiebedrag per m2 gekoppeld. Door dit vervolgens te vermenigvuldigen met het totaal nieuw geïsoleerde oppervlak wordt de subsidiehoogte per maatregel berekend.

Let op: bij de isolatiemaatregelen wordt er rekening gehouden met een minimaal vereist geïsoleerd oppervlak. Ook wordt er gerekend met een maximaal aantal vierkante meter per maatregel. Wordt deze grens overschreden dan kan u voor de extra vierkante meter geen subsidie ontvangen.

Aan welke voorwaarden moeten de glasmaatregelen voldoen?

Per isolatiemaatregel gelden verschillende voorwaarden. Kijk voor de voorwaarden op de informatiepagina van de maatregel. Voor alle glas maatregelen gelden de volgende voorwaarden:

  • U mag maar één keer subsidie aanvragen voor glasisolatie.
  • Het minimaal geïsoleerde oppervlak bedraagt 8 m2.
  • Om aan de oppervlakte-eis te voldoen, mag u alle vormen van glasisolatie bij elkaar optellen. De oppervlaktes van bijvoorbeeld HR++ glas en een isolerende deur worden bij elkaar opgeteld in het aanvraagformulier.
  • Als het geïsoleerde oppervlakte in totaal meer dan 45 m2 is, dan brengen we het subsidiebedrag automatisch terug tot het maximale aantal van 45 m2 waarvoor u subsidie kunt krijgen.
  • U geeft alleen het aantal m2 op waarmee u oude ramen, panelen of deuren vervangt. Glas wat bijvoorbeeld is geplaatst in een raam waar eerder een gevel zat, komt niet in aanmerking.
Kan ik subsidie aanvragen voor meerdere glasmaatregelen?

U kan één keer subsidie aanvragen voor alle glas maatregelen (glas, kozijn en deurisolatie). Zorg er dus voor dat u al deze werken meeneemt in de aanvraag. Verder kunt u wel de glas maatregelen met alle andere isolatiemaatregelen combineren en los van elkaar aanvragen.

Tot wanneer kan ik subsidie aanvragen voor mijn glasmaatregel?

U kunt tot binnen 24 maanden na het uitvoeren van de eerste werkzaamheden de subsidie aanvragen.