1 Type subsidie
2 Berekenen
3 Gegevens
Subsidie glasisolatie aanvragen

Heeft u in de afgelopen 24 maanden glasmaatregelen getroffen en is de installatie gedaan door een bouwinstallatiebedrijf? Vraag dan subsidie aan voor deze maatregelen onder de ISDE-subsidieregeling.

Optioneel: Gebruik uw e-mailadres om uw voortgang op te slaan

Naar uw e-mailadres sturen wij een link zodat u de aanvraag later kunt afmaken.

Aanvraag starten zonder voortgang op te slaan? Klik dan direct op ‘Start aanvraag’.

Veelgestelde vragen over Glasisolatie
Tot wanneer kan ik subsidie aanvragen voor mijn glasmaatregel?

U kunt tot binnen 24 maanden na het uitvoeren van de eerste werkzaamheden de subsidie aanvragen.

Kan ik subsidie aanvragen voor meerdere glasmaatregelen?

Ja dat kan, binnen de ISDE regeling is het mogelijk subsidie aan te vragen voor alle maatregelen. Voert u binnen 24 maanden nog een maatregel uit? Dan verdubbelt uw subsidiebedrag voor de isolatiemaatregel. De 24 maanden gaan in op het moment dat u de 1e maatregel heeft laten uitvoeren.

Aan welke voorwaarden moeten de glazen voldoen?
  • U mag maar één keer subsidie aanvragen voor glasisolatie.
  • Het minimaal geïsoleerde oppervlak bedraagt 8 m2.
  • Om aan de oppervlakte-eis te voldoen, mag u alle vormen van glasisolatie bij elkaar optellen. De oppervlaktes van bijvoorbeeld HR++ glas en een isolerende deur worden bij elkaar opgeteld in het aanvraagformulier.
  • Als het geïsoleerde oppervlakte in totaal meer dan 45 m2 is, dan brengen we het subsidiebedrag automatisch terug tot het maximale aantal van 45 m2 waarvoor u subsidie kunt krijgen.
  • U geeft alleen het aantal m2 op waarmee u oude ramen, panelen of deuren vervangt. Glas wat bijvoorbeeld is geplaatst in een raam waar eerder een gevel zat, komt niet in aanmerking.

Extra voorwaarden HR++ Glas:

  • De isolatiewaarde van het HR++ glas (U-waarde) is maximaal 1,2 W/m2K

Extra voorwaarden Tripple Glas:

  • De isolatiewaarde (U-waarde) voor het Triple glas is maximaal 0,7 W/m2K.
  • U vervangt de kozijnen door isolerende kozijnen met een Uf-waarde van maximaal 1,5 W/m2K.
Wat is de hoogte van mijn subsidiebedrag?

Voor maatregelen uitgevoerd na 1 januari 2023 gelden de volgende subsidiebedragen:

  • Voor HR++ glas ontvangt u € 23 per m2.
  • Voor Triple glas ontvangt u € 65,50 per m2.

Let op: Voert u twee maatregelen uit, dan verdubbelt het bedrag per m2.