Informatie glasisolatie subsidie

Onder de ISDE regeling is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor het aanbrengen van geïsoleerd glas. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen Tripple glas en HR++ glas.

Voorwaarden subsidie isolerende glazen

  • U mag maar één keer subsidie aanvragen voor glasisolatie.
  • Het minimaal geïsoleerde oppervlak bedraagt 8 m2.
  • Om aan de oppervlakte-eis te voldoen, mag u alle vormen van glasisolatie bij elkaar optellen. De oppervlaktes van bijvoorbeeld HR++ glas en een isolerende deur worden bij elkaar opgeteld in het aanvraagformulier.
  • Als het geïsoleerde oppervlakte in totaal meer dan 45 m2 is, dan brengen we het subsidiebedrag automatisch terug tot het maximale aantal van 45 m2 waarvoor u subsidie kunt krijgen.
  • U geeft alleen het aantal m2 op waarmee u oude ramen, panelen of deuren vervangt. Glas wat bijvoorbeeld is geplaatst in een raam waar eerder een gevel zat, komt niet in aanmerking.

Extra voorwaarden HR++ Glas

  • De isolatiewaarde van het HR++ glas (U-waarde) is maximaal 1,2 W/m2K.

Extra voorwaarden Tripple Glas:

  • De isolatiewaarde (U-waarde) voor het Triple glas is maximaal 0,7 W/m2K.
  • U vervangt de kozijnen door isolerende kozijnen met een Uf-waarde van maximaal 1,5 W/m2K.

Subsidiehoogte isolerende glazen

Voor maatregelen uitgevoerd na 1 januari 2023 gelden de volgende subsidiebedragen:

  • Voor HR++ glas ontvangt u € 23 per m2.
  • Voor Triple glas ontvangt u € 65,50 per m2.

Let op: Voert u twee maatregelen uit, dan verdubbelt het bedrag per m2.

Subsidie voor isolerende glazen aanvragen? Start uw aanvraag