1 Type subsidie
2 Berekenen
3 Gegevens
Subsidie vloerisolatie aanvragen

Heeft u in de afgelopen 24 maanden vloerisolatie of andere isolatiemaatregelen laten aanbrengen en zijn deze werken uitgevoerd door een bouwinstallatiebedrijf? Vraag dan subsidie aan voor deze maatregelen onder de ISDE-subsidieregeling.

Optioneel: Gebruik uw e-mailadres om uw voortgang op te slaan

Naar uw e-mailadres sturen wij een link zodat u de aanvraag later kunt afmaken.

Aanvraag starten zonder voortgang op te slaan? Klik dan direct op ‘Start aanvraag’.

Veelgestelde vragen over Vloerisolatie
Tot wanneer kan ik subsidie aanvragen voor mijn isolatiemaatregel?

U kunt tot binnen 24 maanden na het uitvoeren van de eerste werkzaamheden de subsidie aanvragen.

Kan ik subsidie aanvragen voor meerdere isolatiemaatregelen?

Ja dat kan, binnen de ISDE regeling is het mogelijk subsidie aan te vragen voor alle maatregelen. Voert u binnen 24 maanden nog een maatregel uit? Dan verdubbelt uw subsidiebedrag voor de isolatiemaatregel. De 24 maanden gaan in op het moment dat u de 1e maatregel heeft laten uitvoeren.

Aan welke voorwaarden moet de vloerisolatie voldoen?
  • U laat minimaal 20 m2 van de bestaande vloer isoleren.
  • Het isolatiemateriaal wordt tegen de onderkant of aan de bovenkant van een bestaande vloer aangebracht.
  • Het nieuw aangebrachte isolatiemateriaal moet een minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) hebben van 3,5 [m2 K/w].
  • Het aanbrengen van lokaal gespoten PIR of PUR is uitgevoerd met HFK-vrije blaasmiddelen.

Let op: u moet in uw subsidieaanvraag kiezen tussen bodemisolatie of vloerisolatie. U krijgt maar voor een van deze maatregelen subsidie.

Wat is de hoogte van mijn subsidiebedrag voor vloerisolatie?

Voor vloerisolatie kunt u tussen de € 110 en € 1.690 ontvangen. Per m2 ontvangt u € 5,50 met een minimum van 20 m2 en een maximum van 130 m2. De mogelijke bonus voor het gebruik van biobased duurzaam isolatiemateriaal is € 2.

Let op: Voert u twee maatregelen uit, dan verdubbelt het bedrag per m2.

Is er extra subsidie voor Biobased isolatie?

Bonus voor biobased materialen van:

  • dakisolatie: € 5 per m2
  • zolder- of vlieringvloerisolatie: € 1,50 per m2
  • spouwmuurisolatie: € 1,50 per m2
  • gevelisolatie: € 6 per m2
  • vloerisolatie: € 2 per m2
  • bodemisolatie: € 1 per m2

De subsidie voor biobased materialen wordt automatisch bij het subsidiebedrag opgeteld.